Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Gadžo padej dozadu do fronty, Romové mají přednost! aneb jak se vytváří nenávist

17. 03. 2015 8:00:00
"Tak cikáni budou mít přednost na úřadu práce. A taky jim všem budou dávat 60 tisíc, když daj svoje děti na školu a tam budou mít zadarmo jídlo." "To není možný, kecáš." "Je to pravda četla jsem to na Facebooku a psali to na iDNES."

"Tak cikáni budou mít přednost na úřadu práce. A taky jim všem budou dávat 60 tisíc, když daj svoje děti na školu a tam budou mít zadarmo jídlo." "To není možný, kecáš." "Je to pravda četla jsem to na Facebooku a psali to na iDNES."

Ano, přesně takhle se šíří lži a polopravdy, které se nejprve objeví na blogu iDNES.cz a dál je šíří obskurní servery jako EUportál, bezpolitickékorektnosti.cz nebo Krajské listy.

Pojďme se podrobněji podívat na některé lži a manipulace, které uveřejnil například Michal Malý ve svém blogu s názvem Gadžo padej dozadu do fronty, Romové mají přednost!. Jeho článek, který má jen na blogu iDNES.cz přes 80 tisíc přečtení, se týká Strategie integrace Romů do roku 2020, kterou nedávno schválila vláda.

60 tisíc ročně pro romské vysokoškoláky? LEŽ!

Malý na několika místech tvrdí, že vláda uvažovala (uvažuje), že bude platit 60 tisíc Kč Romům, kteří budou studovat vyšší školu (nebo nějakou školu). Konkrétně píše: "Vláda dokonce vloni navrhla, aby každý romský student vyšší školy dostal dotaci 60 tisíc korun ročně. (...) Když pracující rodiče budou chtít, aby jejich dítě studovalo, budou si muset vzít ještě „druhou“ práci, aby bylo na studia, učebnice, školné. Romští rodiče nebudou muset, pokud vláda uvažuje, že jim ročně dá 60 tisíc."

V první větě se jedná o manipulaci v druhé pak už jde o vyloženou lež. Jak to tedy je s těmi 60 tisíci a kde se tato informace vzala.

V květnu 2014 kancelář Rada vlády pro záležitosti romské menšiny zveřejnila na stránkách vlada.cz pracovní verzi Strategie romské integrace, která byla určena široké veřejnosti k připomínkování. Do této doby dosud nevídaná věc. Ještě nikdy nemohla veřejnost takto strategii připomínkovat. A právě v této verzi se objevila 60 tisícová "Podpora nadaných romských studentů vysokých škol".

V pracovní verzi strategie se píše: "Vyrovnání vzdělanostní propasti mezi Romy a neromskou populací ve vztahu k vyššímu a vysokoškolskému vzdělání je proto předpokladem emancipace Romů a může přispět ke zlepšení vztahu mezi většinou a menšinou. (...) Navrhuje se proto, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavedlo do roku 2016 systém podpory pro romské studenty VŠ jako zvláštní pozitivní opatření. (...) Finanční náklady na toto opatření činí při podpoře ve výši 60 000 Kč na jednoho studenta vysoké školy ročně a při počtu 50 studentů ročně částku 3 000 000 Kč ročně."

Takže žádná podpora studentů vyšších škol, jak ve svém textu píše Malý, ale pouze podpora romských vysokoškoláků. Nicméně nyní přichází důležitější fakt, který Michal Malý ve svém blogu zatajil a tím se čtenáři manipuluje a otevřeně za tichého souhlasu administrátorů blogů iDNES.cz lže. Během připomínkování tato podpora vypadla a vládou schválený text žádnou zmínku o 60 tisícovém příspěvku romským studentům vysokých škol neobsahuje.

Romové budou mít přednost na úřadu práce? LEŽ!

Tvrzení, že Romové budou mít přednost na úřadu práce dal Malý přímo do titulku a v textu článku píše: "Mimo jiné tedy mají mít Romové přednost na úřadech práce. (...) Ten, kdo bude poctivě celý život pracovat a odvádět státu daně pak, když přijde o práci a stoupne si do fronty na „pracáku“, bude před sebe muset pustit Roma, který nikdy nepracoval?"

Malý naráží na opatření ve strategii na stranách 54 a 55 v kapitole „Zvýšení zaměstnanosti a ekonomických aktivit Romů“. Konkrétně se jedná o opatření, ve kterém mají být zařazovány osoby ohrožené rasovou diskriminací a příslušníci etnických menšin mezi cílové skupiny v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ze kterých budou podporováni uchazeči o zaměstnání. Všimněte si, že opatření se netýká pouze Romů, jak tvrdí Michal Malý. Navíc z textu opatření je jasné, že již nyní existují skupiny obyvatel, které jsou optikou Michala Malého pozitivně diskriminovány. Malý nám to ovšem opět zatajuje. Takovými "pozitivně diskriminovanými" skupinami podle MPSV jsou:

  • dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání (déle než 5 měsíců)
  • uchazeči do 30 let věku včetně absolventů škol bez praxe
  • uchazeči pečující o dítě do 15 let věku
  • uchazeči starší 50 let věku
  • osoby se zdravotním postižením
  • ženy vracející se z mateřské nebo rodičovské dovolené
  • uchazeči, u kterých je důvodný předpoklad dlouhodobé evidence
  • uchazeči, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce, např. ohrožení sociální exkluzí z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti

Tedy jednoduše řečeno, pokud tady existuje jasný a ověřitelný fakt, že Romové jsou diskriminováni na trhu práce z důvodu jejich národnosti (etnicity), stejně jako existují jasné důkazy, že jsou na trhu práce diskriminovány například uchazeči starší 50 let, je zcela logické, že jim stát bude věnovat při hledání práce větší pozornost.

Tvrzení Malého o přednosti Romů na Úřadech práce je tedy lež a manipulace, protože nejde o nic jiného než uchazeče o práci (nejen Romy) ohrožené rasovou diskriminací postavit na roveň těch, kteří jsou ohroženi jiným typem diskriminace.

Podrobně se této lži věnuje na serveru Hatefree.cz Marie Škardová, která uvádí něco podobné co píši výše: "Mnoho lidí řekne, že by Roma nezaměstnali, a pak se moc rozčilují, že Romové nepracují. Romové pracují, když je někdo zaměstná. Samozřejmě existují lidé, kteří pracovat nechtějí. Strategie se ale v bodě „Zvýšení zaměstnanosti“ zabývá především těmi, kteří se snaží najít práci, a řeší, jak jim pomoci. A pokud některé tak moc mrzí, že ze svých peněz pomáhají jiným lidem najít práci, nechť se zkusí zamyslet, jak jednoduše se mohou oni sami do jedné z těch pozitivně diskriminovaných skupin dostat (zůstanou sami na dítě, zestárnou, onemocní,...). Já bych výhody pozitivní diskriminace nepřála zažít nikomu."

Malý navíc ještě v souvislosti se zaměstnáváním Romů píše: "Jestliže se do firmy přijdou ucházet o místo spolu s uchazeči z majoritní společnosti i Romové, budou muset zřejmě dostat přednost, namísto uspořádání ferového výběrového řízení." Nic takové ve strategii uvedeného není a Michal Malý opět lže.

Přednost pro Romy v mateřských školkách a jídlo ve školách zdarma? LEŽ!

Malý ve svém blogu dále tvrdí, že romské děti budou mít přednost před dětmi z většinové společnosti při zařazování do mateřských škol. Malý píše: "Pokud rodiče z většinové společnosti pracují, aby uživili rodinu, potřebují dát přes den dítě do mateřské školy. Zřejmě ale budou mít smůlu, protože přednost dostane romské dítě, jehož rodiče nikdy nepracovali, nepracují a pracovat nebudou."

I tato věta se dá označit jako lež. Ve strategii se s níčím takovým nepočítá a o žádné přednosti pro romské děti se nepíše. Ve strategii je pouze navrženo opatření, aby byla zajištěna dostupná infrastruktura pro předškolní vzdělávání dětí v mateřských školách, tak aby nedocházelo k segregaci romských dětí a zvyšovat informovanost krajů a obcí o možnostech podpory pro zvýšení kapacit předškolních zařízení.

To je ale drzost, co? Vláda se snaží o to, aby všichni měli rovné příležitosti a aby se navýšily kapacity mateřských škol. Explicitně se navíc ve strategii dále píše: "Státní a evropské programy podpory navyšování kapacit mateřských škol by měly reagovat na nový (v současné době diskutovaný) požadavek zajištění povinného předškolního vzdělávání od 5 let pro každé dítě. Přitom tento požadavek nemá ohrozit dosavadní dostupnost mateřských škol pro děti ve věku 3 a 4 let, ani vyloučit možnost, aby v jednotlivých případech bylo dítě mladší než 3 roky přijato do mateřské školy."

Malý dále tvrdí, že romské děti budou mít zdarma hrazené jídlo ve školách. Je to opět lež a manipulace. Ve strategii se v jednom opatření píše: "Navrhnout systém efektivní podpory dětí/škol, který by zajišťoval školní stravování dětí, které si jej nemohou z finančních důvodů své rodiny dovolit." Tedy nejedná se jen o romské děti, ale o všechny děti, které jsou z chudých rodin. Navíc je to ve strategii jasně napsáno, že příspěvek není založen na národnostním (etnickém) principu, ale na principu sociálním: "Mnozí žáci se také mohou potýkat s existenčními problémy, které ovlivňují úspěšnost a studijní výsledky žáků. Příspěvek na stravování by měl žákům, kteří nemají takové rodinné zázemí zajistit možnost přijít se před vyučováním nasnídat, případně zajistit oběd. Příspěvek by měl být adresován školám a měl by být založen na sociální potřebnosti žáků, aby žáci nebyli stigmatizováni.

Malý tento fakt čtenářům zatajuje a lže.

Rasistické zevšeobecňování, standard blogů iDNES.cz?

Mohl bych pokračovat dál ve vyvracení jednotlivých nesmyslů, které Malý uveřejnil, ale rád bych si všiml ještě jedné věci na jeho článku. A to je rasistické zevšeobecňování, které opět nechalo administrátory blogu naprosto chladnými.

Některá zevšeobecnění již byla citována, například rodiče z většinové společnosti samozřejmě všichni pracují na rozdíl od romských rodičů, kteří samozřejmě nikdy nepracovali a pracovat nebudou (viz. přednost v mateřských školách) nebo pracující většina a nepracující Romové ve frontě na "pracáku". Malý však jde ve svém rasistickém rozdělování a zevšeobecňování dále a Romy nazývá například "celoživotními flákači plodící generace dalších flákačů".

Když píše o umisťování romských dětí do tzv. "zvláštních škol" dotkne se i jejich "přirozenosti": "Romské děti končily někdy (ne všechny) ve „speciálních“ třídách díky nevychovanosti až agresivitě, díky nižšímu intelektu, či nižší schopnosti chápat látku, učit se. Za to ale nemohla většinová společnost, ale historická „přirozenost“ romských dětí a zejména zcela nedostatečná péče a výchova ze strany romských rodičů v období předškolního věku," píše Malý.

Michal Malý tak s mistrností míchá dokazatelné lži s polopravdami, nehledě na to, že si v různých částech článku vlastně protiřečí, když kritizuje ve strategii obsaženou snahu zapojit rodiče do vzdělávání dětí a na druhou stranu přiznává, že se strany romských rodičů je právě nedostatečná péče a výchova jednou z příčin neúspěchu romských dětí.

Server iDNES.cz je soukromý a má svého majitele. Je tedy jasné, že majitel, šéfredaktor a další pracovníci určují pravidla publikování. Tyto pravidla jsou obsažena například v tzv. Kodexu blogera, kde se píše: "Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob." Malý jednoznačně tento bod kodexu blogera porušil a přesto nebyl jeho blog smazán.

Pokud tedy server iDNES.cz rezignoval na dodržování tohoto kodexu je to čistě jeho věc, nicméně by tedy bylo dobré tento kodex ze serveru stáhnout, aby nemátl čtenáře. Evidentně se totiž tento kodex nedodržuje.

A ještě poznámka na závěr. Nehoruji tady pro žádnou cenzuru. Nechť si Michal Malý založí svůj vlastní blog nebo server a tam si určí svá pravidla jaká chce. Internet toto umožňuje a je to proto tak úžasný nástroj. Musí samozřejmě počítat s tím, že pokud napíše lži, tak jej ostatní budou kritizovat a dokonce ho mohou za lži, které někoho poškozují hnát k soudu. Tak funguje demokracie a právní stát. Svoboda slova totiž neplatí jen pro někoho, ale platí pro všechny, tedy i pro ty, kteří nehází Romy do jednoho pytle a neuráží je.

Autor: Zdeněk Ryšavý | úterý 17.3.2015 8:00 | karma článku: 21.75 | přečteno: 3968x

Další články blogera

Zdeněk Ryšavý

Manipulace a šíření nenávisti: Z vyděšené ženy v šátku udělali rasisté bezcitné monstrum

Londýnský teroristický útok vyvolal na sociálních sítích sérii manipulací, které mají jediný cíl: Šířit nenávist proti celé jedné skupině obyvatel.

25.3.2017 v 7:55 | Karma článku: 32.42 | Přečteno: 7219 | Diskuse

Zdeněk Ryšavý

Politické krytí ředitelky ZŠ z Krásné Lípy: Senátor Linhart zveřejnil nepravdivé informace

Na konci února Česká školní inspekce (ČŠI) zveřejnila inspekční zprávu z kontroly na základní škole v Krásné Lípě, kde si v září 2015 romští rodiče stěžovali, že jejich děti byly soustředěny do jedné třídy.

10.3.2016 v 9:02 | Karma článku: 12.29 | Přečteno: 1240 | Diskuse

Zdeněk Ryšavý

Média tvrdí, že inspekce na ZŠ v Krásné Lípě nepotvrdila diskriminaci: Manipulace?

Česká školní inspekce (ČSI) zveřejnila inspekční zprávu z kontroly základní školy v Krásné Lípě, kde si v září 2015 romští rodiče stěžovali, že jejich děti byly soustředěny do jedné třídy.

27.2.2016 v 9:00 | Karma článku: 9.83 | Přečteno: 1464 | Diskuse

Zdeněk Ryšavý

Dostane se Miloš Zeman do zprávy o extremismu za rok 2015 nebo na vnitru změní názor?

Již skoro 14 dní vytrvale zve uskupení Islám v ČR nechceme (IVČRN) a jeho politické křídlo Blok proti Islámu (BPI) k účasti na shromáždění na podporu Miloše Zemana "v jeho názorech na imigraci a Islám".

17.11.2015 v 10:12 | Karma článku: 32.16 | Přečteno: 3922 | Diskuse

Další články z rubriky Média

Sergej Pavljuk

Blog iDNESu připomíná peklo

Jak vypadá peklo pro politiky? Musí denně číst blog iDNES. Zde jim autoři (zpravidla právem) vysvětlí, jací jsou ******, ****** a ****. Je to "easy". Označit někoho druhého za viníka a dát se z obliga.

22.10.2017 v 19:34 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 20 | Diskuse

Jan Tomášek

Zmizelo ANO

Může to znít jakkoli jako kachna, nebo utopie, ale následující příběh budiž důkazem. ANO opravdu zmizelo!

21.10.2017 v 23:30 | Karma článku: 8.28 | Přečteno: 1055 | Diskuse

Sergej Pavljuk

Blíží se útok facebookerů

Kdo je to youtuber, dnes ví každá babička. Co je to monetizace – to už je složitější otázka. Jde o to, že YouTube (za určitých podmínek) autorům videí platí.

21.10.2017 v 17:12 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 4 | Diskuse

Sergej Pavljuk

Google je sotva plnoletý, Instagram jde do první třídy.

Google se narodil v roce 1998, dnes je to zralý jedinec a nejpopulárnější web na světě. YouTubu je 12 let, koupil si ho Google a vodí ho za ručku.

20.10.2017 v 19:16 | Karma článku: 4.02 | Přečteno: 118 | Diskuse

Josef Nožička

Volební superdebaty: ČT jasně trumfla Novu

Lídři politických stran měli včera naposledy možnost ovlivnit nerozhodnuté voliče prostřednictvím televizních obrazovek.

20.10.2017 v 13:40 | Karma článku: 22.43 | Přečteno: 1578 | Diskuse
Počet článků 67 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3390

ředitel ROMEA, o.p.s., podnikatel v IT.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.